Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Bibliotek > Utlånsreglar

Utlånsreglar for skolebiblioteket

I skolebiblioteket får du eit biblioteklånekort du kan bruke i alle biblioteka i landet. Hos oss får du låne bøker, lydbøker, filmar og anna materiale, og det er gratis. Du får også låne dei lærebøkene skolen låner ut til elevane sine.

På skolebiblioteket kan du få hjelp til å finne informasjon eller litteratur, anten det gjeld skolearbeid eller fritidslesing.

Skolebiblioteket er her for deg!

  • Alt materiale du låner på skolebiblioteket, også lærebøkene, er skolen sin eigedom.
  • Det du låner skal innleverast til avtalt tid og i god stand. Det betyr at
  • Du skal ikkje skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene
  • Bøkene skal ikkje mangle sider, ha vatnskade, vere tilgrisa eller på annan måte ha meir enn normal slitasje
  • Lærebøker: For å hindre forbytting og unødig slitasje bør lærebøkene få på bokbind, og dei skal merkast med namnet ditt.
  • Du er sjølv ansvarleg for alt materiale som blir lånt på lånekortet ditt.
  • Dersom materiale du har lånt går tapt eller blir ødelagt, må det erstattast
  • Etter purringar frå skolebiblioteket, utan reaksjon frå deg, blir det sendt rekning ut frå gjeldande erstatningssatsar.
  • Dersom materialet framleis ikkje blir levert, eller rekninga blir betalt, vil inkasskrav bli vurdert. Inkassokrav fører til store ekstrakostnader for deg.
  • Det er spesielt viktig at du sørgjer for å levere inn alt du har lånt før du sluttar på skolen vår. Det sparer både oss og deg for mykje ekstra arbeid!

Skolebiblioteket er opent kl 08.05 – 15.30 måndag – fredag.

A6564752