Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Nyheiter

SKOLEBIBLIOTEKET

Skolebiblioteket er plassert sentralt i nybygget, dvs. det er det første ein ser når ein kjem inn hovudinngangen.

Les meir

DET NYE ELEVRÅDSSTYRET

Det nye elevrådsstyret er på plass etter eit jamnt og spennande val.
Hanne Moen Fiske er den nye leiaren, og med seg har ho Ingunn Settemsdal som nestleiar.

Les meir

BOKLISTER

Reviderte boklister per august 2006.

Les meir

FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET ELLER I REINHALDSFAGET?

Surnadal vidaregåande skole startar støttekurs/vaksenopplæring i dei ovannemnde faga i september 2006.

Les meir

KUNNSKAPSLØFTET OG 2. FRAMANDSPRÅK

For elevar som fullfører 10. årstrinn skoleåra 05/06, 06/07 og 07/08 gjeld overgangsordningar i vidaregåande skole.

Les meir

Møte med Rune Gjeldnes i kulturhuset

Fredag den 24.mars vil Surnadal hedre sin hjemvendte polfarer.

Les meir

NYTT TILBOD I SKOLEKANTINA!

Skolekantina ved Surnadal vgs har mange freistingar for både elevar og tilsette, og det siste nye er ein flott salatbuffet med variert innhald.

Les meir

Skidag

Den årlege skidagen ved Surnadal vidaregåande skole er planlagt til onsdag 15. mars. Oppdal og Nordmarka er dei to alternativa i år.

Les meir

Berbare PC'ar til alle elevar på vg1 studiespesialisering

Frå skuleåret 2006-2007 vil alle elevar på vg1 studiespesialisering bruke eigne berbare PC'ar. I løpet av ein periode på tre år er det planen at ordninga skal innførast for alle elevane på skulen.

Les meir

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga, tidlegare Elevinspektørane, er no gjennomført ved Surnadal vidaregåande skole. Resultata på skolenivå vil bli gjort kjent for lærarar og elevar i veke 10.

Les meir