Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Surnadal VGS > Nyheiter > Privatisteksamen hausten 2018

Privatisteksamen hausten 2018

Oppmelding til privatisteksamen i Møre og Romsdal er webbasert. Det er 9 vidaregåande skolar i Møre og Romsdal som gjennomfører eksamen for privatistar/praksiskandidatar/lærlingar. Privatistweb er open for oppmelding i perioden 15.08 - 15.09.

For informasjon og oppmelding, sjå www.privatistweb.no og https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Privatist-praksiskandidat/Privatist 

Det er viktig at du les all informasjon på privatistweb før du melder deg opp. Skolane vil hjelpe deg med informasjon ut over det du finn på privatistweb. Vi gjer merksam på at eksamen kan bli avvikla ved ein anna skole enn den du set opp som ditt ønske, oppmeldinga er bindande og eksamens-avgifta vil ikkje bli refundert.

NB! Det er ikkje høve til å melde seg til privatisteksamen etter 15. september. 

Surnadal vgs er ikkje privatistskule.